INRED MED PENNTROLL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Små lyc­ko­troll i ba­ra mäs­sing­en. Och and­ra fär­ger som svart, vitt, krom och brons. Trol­len, som har hår av fårull, är 12 cen­ti­me­ter höga, 399 kro­nor styck, Gö­te­borgs­fa­bri­ker­na.

DE­KO­RA­TIV. Jo­sef Franks mo­sa­ik­mat­ta ri­ta­des i slu­tet på 1940-ta­let. Mat­tans möns­ter av olik­fär­ga­de färg­fält för tan­kar­na till pors­lin, sten och glas. Mat­tan har en låg, tät lugg av helull, 2,60 × 3 me­ter, 151 000 kro­nor, Svenskt tenn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.