”Ma­te­ri­el­la ting går all­tid att er­sät­ta”

Här bor: Gör:

Leva & Bo - - Vilsamma Rum -

Lau­ra Gal­li­na. Mo­deska­pa­re med in­rikt­ning på hau­te coutu­re, tex­til­de­sig­ner och möns­ter­kon­struk­tör. Ar­be­tar även med in­red­ning i eg­na fö­re­ta­get Lau­ra Gal­li­na De­sign.

Bostads­rätt med fem rum och kök på 160 kvadrat­me­ter plus till­hö­ran­de bal­kong i cen­tra­la Mal­mö.

Lä­gen­he­ten:

VAR­DAGS­RUM

Till den sto­ra, eng­els­ka sof­fan mat­char Ike­as loun­ge­få­töl­jer i sam­ma ­färg­ny­ans. Li­ka­da­na ­te­le­skoplam­por med vi­ta skär­mar på bå­da si­dor ­sof­fan ska­par sym­me­tri. I ta­ket häng­er en gren­lam­pa från Il­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.