3 tips för en ele­gant stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Ac­cent­fär­ger ska­par en en­het­lig käns­la och kan kny­ta ihop oli­ka de­lar i ett rum. För en lyx­ig käns­la, sat­sa på de­tal­jer i lä­der, glän­san­de me­tal­ler, snyg­ga stil­le­ben, snitt­blom­mor och här­li­ga doft­ljus. Med en ne­u­tral bas på väg­gar och sto­ra möb­ler kan du by­ta stil of­ta. Kud­dar, ­gar­di­ner och tex­tili­er kan stå för färg- och möns­terprakt! Inspireras av H&M ho­me som sat­sar på blom­migt i säng­en.

Mönst­rat i svart­vitt Bänk med kläd­sel som säljs i be­grän­sad upp­la­ga, 2 495 kro­nor, Tor­kel­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.