SKA­PA OM­BO­NAD KÄNS­LA MED TYG

Leva & Bo - - Tre Stilar -

ÅÅDet är lätt att för­änd­ra rum­met med en fin mat­ta som ger en om­bo­nad käns­la och ska­par en hel­het åt möble­ring­en. ÅÅSätt upp nya gar­di­ner. Ju mer tyg du an­vän­der­desto mer om­bo­nad käns­la får du. I stäl­let för en längd per si­da, sätt två! El­ler pas­sa på och täck he­la föns­ter­väg­gen. ÅÅKud­dar och plä­dar i fusk­päls ger en my­sig

höst­käns­la till rum­met. ÅÅTänk på hel­he­ten och mat­cha rum­mets tex­tili­er­– mat­ta, kud­dar, plä­dar och lampskär­mar.­

4

5

HIT­TA DIN FAVORITMATTA

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.