Tips!

Leva & Bo - - Fylliga Smaker -

Tilla­ga gär­na ute på en stek­häll över öp­pen eld! För­be­red ge­nom att ste­ka köt­tet, lök och svamp. Wo­ka grön­sa­ker­na och blan­da med kött­bland­ning­en. Smak­sätt med te­riy­a­ki, salt och pep­par. Värm pi­ta­brö­den

på kan­ten av häl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.