Raw ca­ra­mel chee­seca­ke

Leva & Bo - - Nya Smaker -

12 bi­tar Bot­ten: • 3 dl pe­kan­nöt­ter • 100 g dad­lar, cir­ka 10 styc­ken • en ny­pa salt Fyll­ning: • 5 dl na­tu­rel­la cashewnötter • 1 dl kall­pres­sad ko­kos­ol­ja, ut­an

smak • ½ dl aga­ve­si­rap • ½ dl vat­ten • 2 msk mesqui­te­pul­ver (kan

även ute­slu­tas) Ko­las­ås: • 80 g dad­lar, cir­ka 8 styc­ken • 1 ½ dl kall­pres­sad ko­kos­ol­ja,

ut­an smak • 1 ½ dl lönn­si­rap • en ny­pa flingsalt

Bot­ten: Mixa pe­kan­nöt­ter­na i en mat­be­re­da­re till ett fint pul­ver. Kär­na ur dad­lar­na och mixa ner bland nöt­ter­na till­sam­mans med en ny­pa salt.

Tryck ut nöt­mas­san i bot­ten av en spring­form, 20 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

Fyll­ning: Blöt­lägg cashewnöt­ter­na i någ­ra tim­mar, helst över nat­ten.

Smält ko­kos­ol­jan för­sik­tigt i mikron el­ler i en ka­strull.

Mixa ihop samt­li­ga ingre­di­en­ser till en slät, tjock kräm. Ha tå­la­mod,

2

3

4

5

det tar någ­ra mi­nu­ter in­nan du får en per­fekt kon­si­stens.

Häll ner krä­men över pajska­let. Ska­ka for­men så ytan blir jämn och slät.

Ställ in i fry­sen i någ­ra tim­mar, helst över nat­ten.

Ko­las­ås: Kär­na ur dad­lar­na och smält ko­kos­ol­jan.

Mixa sam­man samt­li­ga ingre­di­en­ser­till en slät ko­las­ås.

Ta ut chee­seca­ken ur fry­sen. Los­sa for­men och lyft över chee­seca­ken­på ett ser­ve­rings­fat.

Häll över ko­las­å­sen och de­ko­re­ra med pe­kan­nöt­ter. Ser­ve­ra.

6

7

8

9

10

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.