Var kan jag hit­ta ljus­hål­lar­na?

Hej! I tid­ning­en har ni haft smäck­ra ljus­hål­la­re med spets som man sät­ter ner i flas­ka. Ty­värr har jag slängt num­ret av LE­VA & BO där ljus­hål­la­ren fanns med. Und­rar nu var man kan kö­pa hål­la­ren? Tack­sam för hjälp.

Leva & Bo - - Fråga Oss - ELI­SA­BET

Hej, Eli­sa­bet! De sö­ta ljus­hål­lar­na­i mäs­sing kos­tar 245 kro­nor styck och kom­mer från Bru­ka de­sign. Pas­sar fint vid hös­tens­duk­ning­ar el­ler som stil­le­ben i grupp i fönst­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.