Vil­ken ny­ans har luc­kor­na?

Hej! På si­dan 23 i LE­VA & BO num­mer 36 har ni ett re­por­tage om en tjej som må­la­de om kö­ket i en lju­sa­re, grå ny­ans när hon flyt­ta­de in. I vil­ken färg­ny­ans må­la­des ­luc­kor­na? Vil­ken var ur­sprungs­fär­gen och må­la­de hon själv? ­Tack­sam för in­for­ma­tion. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - ANET­TE

Fär­gen he­ter Ås­ka 517 (NCS S 7000-N) och kom­mer från Bec­kers. Fri­da, som bor i lä­gen­he­ten, häl­sar att bur­ken rå­ka­de bry­tas med fel bas, så kal­lad a-bas, i af­fä­ren. Så fär­gen över­ens­stäm­mer in­te helt med färg­ko­den. Luc­kor­na var grädd­gu­la och sprej­lac­ka­des in­nan Fri­da spre­ja­de om dem med en färgspru­ta. Lyc­ka till! Luc­kor­na­i kö­ket har sprejmå­lats i fär­gen Ås­ka 517 (NCS S 7000-N).­

SPREJMÅLADE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.