Hit­ta ditt dröm­hus i vår sto­ra gui­de

Leva & Bo - - Redaktören -

Ett all­de­les nytt hus. Inga ska­van­ker el­ler re­no­ve­rings­be­hov.­ Per­fekt plan­lös­ning,­sto­ra, lyx­i­ga ut­rym­men­och mas­sor av sto­ra vack­ra föns­ter. Bad­rum och kök pre­cis som jag vill ha dem. Du för­står sä­ker vad jag me­nar. Ett rik­tigt dröm- dröm­hus! Och det räc­ker långt att ki­ka på vack­ra hus i vår sto­ra hus­gui­de, där finns allt du kan öns­ka dig. På si­dan 40 har vi valt ut 14 favoriter! Njut, dröm och hit­ta ditt eget dröm­hus.

El­ler följ med hem till Ce­ci­lia och An­ders Jönsson i Hofterup i Skå­ne som ri­ta­de ett hus på 220 kvadrat­me­ter till sin fa­milj. Det blev ett ljust hem med myc­ket rymd nä­ra sko­gen. På som­ma­ren kan de öpp­na sto­ra glas­dör­rar och få käns­lan av att ute och in­ne fly­ter ihop. Bli in­spi­re­rad av de­ras vack­ra hem med många spän­nan­de de­tal­jer på si­dan 30.

Kruk­väx­ter­na är till­ba­ka – och det känns här­ligt! Tänk vad hem­trev­ligt det blir med myc­ket väx­ter. Inred na­tur­nä­ra med mil­da fär­ger och ac­cen­ter i orange. Kork, trä, rot­ting och ru­stik ke­ra­mik mat­char växterna per­fekt. Njut av in­re­da­ren Ma­ria Nordins här­li­ga rum på si­dan 20. Med kop­par­rör kan du ska­pa per­son­li­ga de­tal­jer som för­gyl­ler ditt hem. Fyn­da rö­ren på bygg­va­ru­hu­sen-och bör­ja fixa – det är enkla­re än du tror! Gör en kläd­häng­a­re, en krok, en de­ko­ra­tiv ste­ge, ved­ställ, ljusstake el­ler en lam­pa. Ki­ka på si­dan 68 och känn ska­par­lus­ten.

Du vet väl om att du kan väl­ja själv? Köp LE­VA&BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning.

”Inred na­tur­nä­ra med mil­da fär­ger och ac­cen­ter i orange”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.