LAM­PA MED TVÅ SI­DOR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nytt från Tom Dix­on är lam­pan Melt pen­dant, som är re­sul­ta­tet av ett ­sam­ar­be­te med svens­ka de­sign­kol­lek­ti­vet Front. Tänd är lam­pan ge­nom­skin­lig, men släckt blir den ­spe­gel­blank. 27 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 5 030 kro­nor, Län­na möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.