NA­TUR­NÄ­RA IN­SPI­RA­TION

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Som ett na­ket, be­sku­ret träd. Ljus­sta­ken Na­ked av Søren Refs­gaard är en hyll­ning till den nor­dis­ka, kar­ga na­tu­ren. Av gjut­järn, 20 cen­ti­me­ter hög, 999 kro­nor, Royal­de­sign.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.