”Då var jag så glad över golv­va­let. Det tål hur myc­ket spring av blö­ta föt­ter som helst”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

att det kän­des som att va­ra i Thai­land. Det är in­te il­la när man be­fin­ner sig på den skåns­ka lands­byg­den.

Tom­ten be­står till stor del av en trä­al­tan och en pool. Ce­ci­lia och An­ders har plan­te­rat bam­bu, oli­ka ty­per av gräs och väg­gar av mur­grö­na. Och bakom al­ta­nen finns en gräs­mat­ta där poj­kar­na gär­na spe­lar fot­boll.

Ef­tersom Ce­ci­lia och An­ders har någ­ra ti­di­ga­re hem bakom sig viss­te de pre­cis hur de vil­le in­re­da det nya hu­set.

AL­LA VÄG­GAR ÄR vi­ta och in­red­ning­en är en­kel och en­het­lig. He­la bot­ten­vå­ning­ens öpp­na del har golv av klin­ker­plat­tor som mä­ter 80 × 80 cen­ti­me­ter.

– Lätt­skött! Det var vad vi vil­le ha. När vi flyt­ta­de in var bar­nen sju och åt­ta år. De sprang in och ut, direkt från poo­len till si­na rum. Då var jag så glad över golv­va­let. Det tål hur myc­ket spring av blö­ta föt­ter som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.