Ljusin­släpp från tre håll

Leva & Bo - - Stor Guide -

MO­DERNT VINKELHUS MED ut­sikt i tre vä­der­sträck. I en­trén möts man av ett här­ligt ljus­flö­de från den öpp­na plan­lös­ning­en med kök och var­dags­rum. För­u­tom sto­ra, so­ci­a­la ytor kan man väl­ja mel­lan ett el­ler två sov­rum på bot­ten­plan. När be­hov finns har man möj­lig­het att in­re­da över­vå­ning­en. Vinkel­de­len ska­par per­fek­ta för­ut­sätt­ning­ar för en vä­der­skyd­dad ute­plats på bak­si­dan.

VINKELHUS. Njut av här­ligt ljus­flö­de från tre vä­der­streck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.