Bra för den sto­ra fa­mil­jen

Leva & Bo - - Stor Guide -

MED EN KLAS­SISK ex­te­ri­ör och här­lig rymd är det här hu­set för den sto­ra fa­mil­jen. Al­la rum är ge­ne­röst till­tag­na – från en­trén och kläd­käm­ma­ren till bad­rum­met så­väl som de fem sov­rum­men. På en­trépla­net av­lö­ser um­gäng­e­sy­tor­na varand­ra i en om­fångs­rik cir­kel och en trap­pa upp lig­ger ett stort all­rum med öp­pet ryggås­tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.