Rym­ligt med sto­ra föns­ter

Leva & Bo - - Stor Guide -

PAM­PIGT HUS i New Eng­land-stil med en sym­met­risk fa­sad med föns­ter­luc­kor, lig­gan­de trä­pa­nel och sa­del­tak. Ge­nom den tak­täck­ta en­trén kom­mer du in i det öpp­na en­trépla­net med rund­gång mel­lan kök, mat­plats och var­dags­rum. Ett här­ligt bur­språk med sto­ra föns­ter och två par­dör­rar öpp­nar upp rum­met mot träd­går­den och släp­per in här­ligt dags­ljus. På öv­re plan lig­ger fy­ra sov­rum, det största har egen kläd­kam­ma­re med föns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.