Mo­dern stil & stor ter­rass

Leva & Bo - - Stor Guide -

LÄC­KERT TVÅPLANSHUS i mo­dern stil med in­byggt ga­rage och här­li­ga ter­ras­ser. På öv­re pla­net har bar­nen egen av­del­ning med all­rum och wc/dusch. För­äld­ra­sov­rum­met lig­ger av­skilt från barn­sov­rum­men med eget bad och dres­singroom. Från all­rum­met når du den sto­ra ter­ras­sen. Det finns sto­ra val­möj­lig­he­ter som stan­dard.

En­tré­plan.

Öv­re plan.

STIL­RENT. House C:028 har in­byggt

ga­rage och här­li­ga ter­ras­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.