An­pas­sa ef­ter di­na eg­na be­hov

Leva & Bo - - Stor Guide -

MO­DERNT HUS MED en spän­nan­de upp­le­vel­se i ar­ki­tek­tur med här­ligt ljusin­släpp och öpp­na ytor. Ar­ki­tek­tu­ren bakom Subli­ne lik­nar barn­do­mens bygg­klos­sar – huskrop­par som du själv kan kom­bi­ne­ra på tu­sen­tals sätt och an­pas­sa ef­ter di­na eg­na be­hov. När din fan­ta­si fått ut­lopp tar till­ver­ka­ren över och le­ve­re­rar ett skräd­dar­sytt bo­en­de.

MO­DERNT. Subli­ne är ett hus med här­ligt ljusin­släpp och öpp­na ytor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.