Stort hus i skär­gårds­stil

Leva & Bo - - Stor Guide -

CHAR­MIGT HUS MED skär­gårds­käns­la. De­sig­nat med ex­te­ri­ö­ra de­tal­jer som nocksmyc­ke, blan­dad pa­nel och vin­tage-fo­der för att ska­pa rätt käns­la. Plan­lös­ning­en är tid­lös, där kök och var­dags­rum är öpp­na med ljusin­släpp från tre vä­der­streck. Pla­ce­ras hu­set med kök och var­dags­rum mot sö­der får man kvälls­sol mot glas­ve­ran­dan.

En­tré­plan.

Öv­re plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.