Prak­tiskt med öp­pen plan­lös­ning

Leva & Bo - - Stor Guide -

PO­PU­LÄRT HUS MED sto­ra, tak­skyd­da­de altan­ytor som trots allt in­te hind­rar ljusin­släp­pet. Plan­lös­ning­en, som är väl­pla­ne­rad, rym­mer tre sov­rum, en väl­kom­nan­de en­tré, kök och bad­rum samt stor­stu­gans rym­li­ga, öpp­na yta med ryggås­tak. Stor­stu­gans sned­ställ­da vägg mot kö­ket ut­gör en bra pla­ce­ring för en bras­ka­min. Kö­ket och stor­stu­gan bil­dar ett stort bur­språk som gör att ut­sik­ten blir den bäs­ta möj­li­ga.

VAC­KER FA­SAD. Ex­te­ri­ö­ren är bland an­nat de­sig­nad med nocksmyc­ke och

blan­dad pa­nel.

PO­PU­LÄRT. Från kök och var­dags­rum har du bra ut­sikt ge­nom

de sto­ra fönst­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.