Stor vil­la för barn­fa­mil­jen

Leva & Bo - - Husguide -

PER­FEKT HUS FÖR barn­fa­mil­jen med sovav­del­ning och all­rum på öv­re plan. På en­trépla­net finns en ljus och öp­pen hall med ge­nom­sikt ut i träd­går­den. Stort kök med dörr till ute­plat­sen och bra kon­takt med groven­trén. Var­dags­rum­met har vack­ra hörn­föns­ter. Välj mel­lan klas­siskt sa­del­tak el­ler mo­dernt pul­pet­tak, och for­ma hu­sets in­si­da ge­nom mäng­der av val.

En­tré­plan.

RYM­LIGT. Från kö­ket når du den här­li­ga ute­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.