”Jag för­stod in­te rik­tigt hur myc­ket tid vi skul­le be­hö­va läg­ga ner”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

hus med ved­spis, ka­kel­ug­nar, trä­golv och fi­na föns­ter. Dröm­men var ett rött hus med vi­ta knu­tar. Så dök det här lil­la hu­set upp hos mäk­la­ren och vi föll pla­dask, sä­ger Åsa.

HU­SET VAR GAM­MALT och rött med vi­ta knu­tar och ha­de ved­spis och spröj­sa­de föns­ter, pre­cis som hu­set på öns­ke­lis­tan skul­le ha.

Det var ett rik­tigt re­no­ve­rings­ob­jekt. Ingen­ting ha­de mo­der­ni­se­rat se­dan det bygg­des. Där­för var ut­gångs­pri­set väl­digt lågt, vil­ket pas­sa­de det unga pa­rets plån­bok.

– Så fort hu­set var vårt drog vi iv­rigt bort kork­mat­tor och ski­vor som satt för spe­gel­dör­rar­na. Pla­nen var att för­sö­ka få fram hu­set ur­sprung­li­ga själ. Så som det såg ut in­nan golv, dör­rar och väg­gar kläd­des in bakom ma­so­nit­ski­vor, sä­ger Åsa. Och det har krävts hårt jobb. – Jag för­stod in­te rik­tigt hur myc­ket tid vi skul­le be­hö­va läg­ga ner. Och det var nog tur, för ha­de jag ve­tat att vi skul­le re­no­ve­ra de näst­kom­man­de 15 åren ha­de jag nog ald­rig ve­lat kö­pa hu­set.

HÖS­TEN 1998, MITT i all re­no­ve­ring, var Åsa höggra­vid och läng­ta­de ef­ter ett nytt och fräscht bad­rum. Hon fick du­scha, med sin sto­ra mage, i den oupp­värm­da tvätt­stu­gan i käl­la­ren. Vatt­net sat­tes på med hjälp av en skift­nyc­kel.

– Gläd­jen var stor när Ed­win och jag kom hem från BB och Jens ha­de byggt fär­digt vårt bad­rum, vägg i vägg med vårt sov­rum. Det var en fröjd att du­scha där.

Ed­win väx­te upp med hör­sel­kå­por på hu­vu­det,

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.