”En natt, kloc­kan tolv, ­slä­pa­de vi upp sof­fan i vårt nya var­dags­rum och ­skå­la­de i ett glas vin”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Rit­ning­en fick god­känt och så var pro­ces­sen i gång. – Vi an­li­ta­de ett par mu­ra­re till att mu­ra upp su­ter­räng­vå­ning­en, samt skor­ste­nen. Då vi in­te fick tag i snic­ka­re som vil­le byg­ga vi­da­re åt oss frå­ga­de vi mu­rar­na om de kun­de mu­ra upp he­la ut­bygg­na­den.

Ar­be­tet gick bra och när Es­ter föd­des i sep­tem­ber var ut­bygg­na­den näs­tan fär­dig.

– Un­der ti­den ha­de vi hit­tat snic­ka­re som hjälp­te oss med att sät­ta in föns­ter och att byg­ga bjälk­lag. Vi gjor­de fär­digt allt in­vän­digt och en natt, kloc­kan tolv, slä­pa­de vi upp sof­fan i vårt nya var­dags­rum och skå­la­de i ett glas vin.

LI­VET EF­TER UT­BYGG­NA­DEN har bli­vit enkla­re. Poj­kar­na har fått varsitt rum i käl­lar­plan. Och då hu­set är ett su­ter­räng­hus har rum­men full­höga föns­ter och in­te nå­gon käl­lar­käns­la.

Åsa, Jens och Es­ter hu­se­rar på över­vå­ning­en, och på ­bot­ten­plan ryms kök, mat­rum och var­dags­rum.

– Den se­nas­te ti­den har vi in­te haft någ­ra måsten med hu­set. Det har va­rit rik­tigt skönt att kun­na nju­ta av vårt hus och in­te ba­ra se jobb med det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.