3 tips för en lant­lig stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Åsa in­re­der med sä­song­ens väx­ter och de­ko­re­rar hem­met med kvis­tar och gre­nar från na­tu­ren kring hu­set.

Fyll sof­fan med mju­ka kud­dar i oli­ka möns­ter. Håll dig till en färgska­la så blir in­tryc­ket än­då be­hag­ligt.

Ut­val­da de­tal­jer i guld ger fin och lyx­ig käns­la. Här in­spi­ra­tion från H&M ho­me.

Guld­vas Guld­fär­gad vas i ter­ra­kot­ta, 499 kro­nor, Za­ra ho­me. Häng upp Krok i kop­par, 14 cen­ti­me­ter hög, 79 kro­nor, Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.