1 PRAK­TISK STE­GE

Långa si­d­o­styc­ken i trä à 2 me­ter kop­par­rör à 50 cen­ti­me­ter T-rör

Leva & Bo - - Diy-tips -

ÅÅ2 ÅÅ4 ÅÅ8

Mät och bor­ra fy­ra hål i si­d­o­styc­ke­na. Trä kop­par­rö­ren ge­nom hå­len och fäst dem med T-rör på var­de­ra si­da.

DE­KO­RA­TIVT. Ull­pläd, 649 kro­nor, Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.