8 SÖT VÄGGKROK

Böj bit rundstav, cir­ka en cen­ti­me­ter lång, som pas­sar att sät­ta i bö­jen.

Leva & Bo - - Diy-tips -

ÅÅ1 ÅÅ1

För­bor­ra och skru­va en cir­ka fem cen­ti­me­ter lång skruv rakt ige­nom rundstavs­bi­ten.

Sätt en drop­pe starkt lim i öpp­ning­en på bö­jen och lim­ma fast rundsta­ven med skru­ven i rö­ret. På så sätt går det en­kelt att bor­ra och skru­va upp häng­a­ren på väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.