7 STIL­REN LAM­PA

Elsladd med lamp­fäs­te glöd­lam­pa bö­jar klam­rar vat­ten­rör, 20 cen­ti­me­ter och 30 cen­ti­me­ter långa

Leva & Bo - - Diy-tips -

ÅÅ1 ÅÅ1 ÅÅ2 ÅÅ2 ÅÅ2

Lägg ut de­lar­na på gol­vet och bör­ja med att trä slad­den ge­nom det längs­ta rö­ret. Fort­sätt med en böj och trä slad­den vi­da­re.

När al­la de­lar har satts ihop och slad­den lö­per ge­nom dem kan lam­pan skru­vas fast på väg­gen med hjälp av klam­rar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.