6 PAPPERSHÅLLARE

Rör, 7, 11 och 13 cen­ti­me­ter långa bö­jar kläm­mor

Leva & Bo - - Diy-tips -

ÅÅ3 ÅÅ4 ÅÅ2

Lägg ut de­lar­na på gol­vet, det längs­ta rö­ret är det som rul­len ska hänga på.

Mon­te­ra sen ihop del för del.

LYX­IG. Det går att an­vän­da rö­ren i bad­rum­met på fler sätt än som vat­ten­led­ning­ar. Här har vi gjort en hål­la­re i kop­par till to­a­lett­pap­pe­ret. PÅ VÄG­GEN. Snyg­ga och tren­di­ga kro­kar.

STIL­REN. Lam­pan ser ex­klu­siv ut och

är en­kel att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.