Äp­pel- & ing­e­färstar­te

Leva & Bo - - Smaker Från Italien -

Här har jag brett ging­er pre­ser­ve, en väl­digt god ing­e­färs­mar­me­lad, un­der och på äpplet. Om du in­te hit­tar den går det även bra med en ci­trus­mar­me­lad, det är det fris­ka ihop med det sö­ta man vill åt! 4 por­tio­ner • ½ rul­le färsk smör­deg el­ler

2 ti­na­de plat­tor • 1 dl ging­er pre­ser­ve • 2 rö­da äpp­len • ½ tsk ka­nel • 1 msk man­del­fla­gor • 1 msk flor­soc­ker Till ser­ve­ring: • vis­pad gräd­de

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Rul­la ut smör­de­gen och kav­la ut den li­te lätt. De­la och kär­na ur äpp­le­na.

1

Ta ut rund­lar ur de­gen med ett stort glas, rund­lar­na ska bli li­te stör­re än äpp­le­na. Tryck ett mind­re glas, li­ka stort som äp­pel­hal­vor­na, i rund­lar­na så att det blir en ring in­nan­för yt­ter­kan­ten. Den ska in­te gå he­la vä­gen ige­nom.

Bre en halv mat­sked mar­me­lad i den in­re cir­keln. Ski­va äpp­le­na tunt och lägg de ski­va­de hal­vor­na mitt på de­gen.

Ske­da på yt­ter­li­ga­re li­te mar­me­lad ovan­på. Pud­ra över ka­nel och strö på man­del­fla­gor.

Gräd­da i ug­nen i cir­ka 15 mi­nu­ter, tills äpp­le­na mjuk­nat och de­gen fått li­te färg. Låt sval­na nå­got och pud­ra li­te flor­soc­ker över.

Ser­ve­ra äp­pel- och ing­e­färstar­ten ljum­men med lätt­vis­pad gräd­de.

2

3

4

5

DES­SERT. Bjud på äp­pe­loch ­ing­e­färstar­te till ef­ter­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.