Grat­tis, Eva! Du vin­ner träd­gårds­red­ska­pen

Leva & Bo - - Fråga Oss -

Eva Sun­dqvist Bäck­man i Umeå vin­ner LE­VA&BO:s täv­ling i sam­ar­be­te med Fis­kars!

Ett träd­gård­s­kit med en spa­de och en grep ur nya Xact-se­ri­en, i lätt­kom­po­sit och stål, till ett vär­de av cir­ka 1 000 kro­nor, kom­mer på pos­ten!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.