Var kan jag kö­pa tav­lan?

Hej! LE­VA & BO är en myc­ket av­kopp­lan­de tid­ning att lä­sa. När man kö­per den på lör­da­gen och sät­ter sig med en kopp kaf­fe och äter glass kän­ner man sig som ett barn på julaf­ton. I ju­ni var det ett re­por­tage om Char­lot­te och Cal­le. Man kan se en del av henn

Leva & Bo - - Fråga Oss - HÄLS­NING­AR UL­RI­KA

Konst­nä­ren Char­lot­te Ols­son säl­jer si­na tav­lor och har atel­jé i Lång­e­drag ut­an­för Gö­te­borg. På char­lot­te­ols­son.se kan du se fler tav­lor och skulp­tu­rer! I år är Char­lot­te­no­mi­ne­rad till Svens­ka de­sign­pri­set i ka­te­go­rin In­den­ti­tet pro­dukt­de­sign för sitt möns­ter Hap­py ca­ke. Vin­nar­na pre­sen­te­ras 8 ok­to­ber på Got­hia to­wers i Gö­te­borg.­

Konst­nä­ren Char­lot­te Ols­son säl­jer si­na tav­lor på char­lot­te­ols­son.se. Hon är dess­utom­no­mi­ne­rad till ett de­sign­pris för sitt möns­ter Hap­py ca­ke.

MÖNS­TER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.