GRA­FIS­KA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Jysks till­fäl­li­ga kol­lek­tion Nor­dic mood är in­spi­re­rad av det mi­ni­ma­lis­tis­ka och gra­fis­ka ut­tryc­ket i skan­di­na­visk de­sign. Här hit­tas bland an­nat köks­hand­du­kar, kud­dar och brick­bord. Köks­hand­du­kar, Eski­mo­mu­re, 90 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.