”Shab­by chic går bort”

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Ål­der: 43. Fa­milj: Sam­bon Mat­hi­as Jo­hans­son. Bar­nen Os­si­an, Ilon, Dan­te och Bo­bo. Bor: Stock­holm. Gör: Jour­na­list, pro­gram­le­da­re och för­fat­ta­re.

Ak­tu­ell: Med boken ”Djä­vuls­dan­sen” baserad på do­ku­men­tär­se­ri­en med sam­ma namn och podcas­ten ”Lil­lelör­dag” till­sam­mans med Anit­ha Schul­man.

Cir­kuslam­pa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.