3 tips för en per­son­lig stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Lin­da och Fred­rik ta­pet­se­rar i al­la rum, de mix­ar mo­tiv och lå­ter mönst­ren ta plats. Skir skog i mat­sa­len, me­dal­jong­ta­pet med guld och ock­ra i var­dags­rum­met, ru­stik världs­kar­ta i sovrummet och sö­ta fåg­lar på gäst­to­a­let­ten.

De nya, bet­sa­de trä­gol­ven är ge­nom­gå­en­de i he­la hem­met och hål­ler ihop sti­len.

Låt de små de­tal­jer­na ta för sig och glim­ra i höst. Här in­spi­ra­tion från H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.