SÅ SKÖ­TER DU DI­NA KAK­TU­SAR

& SVALT.

Leva & Bo - - Dekorativ Grönska -

ÅÅLJUST På vin­tern fö­re­drar sucku­len­ter­na en ljus och sva­la­re plats, även om de ock­så trivs i rumstem­pe­ra­tur. Ett föns­ter ut­an vär­me­e­le­ment du­ger bra. ÅÅVATTEN. Vatt­na myc­ket spar­samt un­der vin­tern, kanske varan­nan må­nad. För myc­ket vat­ten för­stör röt­ter­na och växterna dör. ÅÅNÄRING. Vatt­na en gång i må­na­den från vår

till höst och ge en dos svag nä­ring. ÅÅTRIVS Ställ gär­na ut un­der som­ma­ren,

men skyd­da från allt­för myc­ket vä­ta. ÅÅPLANTERA. Sucku­len­ter­na väx­er lång­samt, du be­hö­ver in­te plan­te­ra om dem för­rän ef­ter tre, fy­ra år. An­vänd kak­tu­sjord till kak­tu­sar, till sucku­len­ter­na kan du an­vän­da van­lig plantjord.

UTE.

4

5

6 SMÅ EX­EM­PLAR

Aloe specta­bi­lis kom­mer från söd­ra Afri­ka. Bakom står en spretig, röd pi­ta­haya. GRUPPERA

Hem­trev­ligt och per­son­ligt med sam­la­de kak­tu­sar i oli­ka stor­le­kar och for­mer. TVÅ­FÄR­GAD

Band­hawort­hia, vit­ran­dig och spet­sig, från Syd­afri­ka vill ha myc­ket ljus un­der vin­tern – vatt­na i kru­kans kant, in­te mitt i väx­ten

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.