”Vi äls­kar In­di­en”

Fa­milj:

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

An­na, 51, Magnus, 50, Em­ma, 21, och Ivar, 24.

An­na är ke­ra­mi­ker, med kom­bi­ne­ra­de verk­sta­den­och bu­ti­ken Ke­ra­mi­ker­na­på Sö­der­malm i Stock­holm. Magnus dri­ver matt­han­deln St­re­co ori­ent­mat­tor.

20-tals­vil­la i Nac­ka i Stock­holm.

Gör:

Hu­set:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.