”Jag är be­ro­en­de av arm­band och har på mig oli­ka var­je dag”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

hand­lar gam­la mat­tor på auk­tio­ner och mark­na­der. De de­sig­nar även ny­till­verk­ning av mat­tor i In­di­en med an­ti­ka, in­dis­ka möns­ter. Allt en­ligt gam­la tra­di­tio­ner – ul­len kar­das och spinns för hand.

– Vi äls­kar In­di­en och kom­bi­ne­rar of­ta se­mes­ter med ar­bets­re­sor, sä­ger An­na.

An­na och Magnus gör många fynd och väl­jer ut favoriter till eg­na hem­met.

I SOVRUMMET ÄR säng­en bäd­dad med blom­mi­ga la­kan, an­ti­ka ull­plä­dar från In­di­en och mönst­ra­de kud­dar.

– Vi änd­rar om en del, man mås­te upp­da­te­ra sig ef­tersom sma­ken änd­ras. Kud­dar är jät­te­bra att för­nya med, jag flyt­tar runt he­la ti­den.

UTE­PLATS

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.