Vad är le­ci­tin för typ av in­gre­di­ens?

På si­dan 59 i LE­VA & BO num­mer 33 finns re­cept på raw food­des­ser­ter som ser go­da ut. Ha­de tänkt för­sö­ka mig på att gö­ra des­sa men i re­cep­ten står det att det ska va­ra le­ci­tin i, och min frå­ga är om nå­gon vet var man får tag på det el­ler om det fun­kar att

Leva & Bo - - Fråga Oss - PIA

Le­ci­tin säljs i häl­so­kost­af­fä­rer och nät­bu­ti­ker. Det har en för­tjoc­kan­de ef­fekt och mins­kar ris­ken för is­kri­stal­ler i glas­sen. Eri­ca Palmcrantz Aziz, för­fat­ta­re till boken ”Rawso­me” som re­cep­ten kom­mer ur, häl­sar att le­ci­tin går att ute­slu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.