Shop­ping.

Fixa en skön stil med grå to­ner

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Av EM­MY LUND­STRÖM

1 Du­ka upp med mug­gar och fat av flint­gods, 69–129 kro­nor, Gra­nit. 2 Mosstic­kat kuddfodral i grå­bei­ge, 40 × 40 cen­ti­me­ter, 199 kro­nor, H&M ho­me. 3 Ge sof­fan en per­son­lig stil med vac­kert mönst­rat kuddfodral, 349 kro­nor, House of rym. 4 Sprid my­sigt ljus i hös­ten

med lyk­tan Storm, 20 × 20 × 32 cen­ti­me­ter, 279 kro­nor, El­los. 5 Mat­tan Särö finns i fle­ra oli­ka stor­le­kar, 1 690 kro­nor för 170 × 230 cen­ti­me­ter, Him­la. 6 Vas i ru­stik stil, 8 × 12,5 cen­ti­me­ter, 40 kro­nor,

Ica maxi. 7 Tren­dig mugg med mar­mormöns­ter är per­fekt till mor­gonkaf­fet,­39 kro­nor, Mio. 8 Skå­lar från Bros­te Co­pen­ha­gen i or­ga­nis­ka for­mer, 103 kro­nor för två, Royal­de­sign.se. 9 Köks­bord i in­du­stri­stil med plast­ski­va som lik­nar be­tong, 122 × 48 cen­ti­me­ter, 1 499 kro­nor, El­los. 10 Kan­na från kol­lek­tio­nen Sin­ner­lig,­form­gi­ven

av Il­se Craw­ford, 79 kro­nor, Ikea.

12

9

8

1

4

3

2

5

10

6

LE­VA&BO •

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.