Mitt dröm­hem.

An­na in­re­der med mat­tor och mus­ti­ga fär­ger

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Text MA­DE­LE­I­NE REUTERSWÄRD Staj­ling SU­SAN­NE AF BURÉN Fo­to ANN LIND­BERG

PÅ EN HÖJD i Nac­ka lig­ger en gul 20-tals­vil­la med vac­kert spröj­sa­de föns­ter. Ett så­dant där rik­tigt fint och gammel­dags trä­hus mitt i ett na­tur­skönt land­skap. Här bor och stortrivs An­na och Magnus Svens­son. I om­rå­det fanns det ti­di­ga­re mest som­mar­hus, som nu har bli­vit per­ma­nent­bo­en­den.

– Vi spring­er of­ta här i om­giv­ning­ar­na, det är myc­ket grönt run­tom­kring som in­te kom­mer att be­byg­gas, sä­ger An­na.

MED KÄNS­LA FÖR färg och form har An­na följt en lin­je som är ge­nom­gå­en­de i he­la hem­met. Hon har in­rett med en en­het­lig färgska­la som tar för sig och en

ORIENTALISKT

1 An­tik, ki­ne­sisk pe­lar­mat­ta och in­dis­ka brons­fi­gu­rer på ett bord från 60-ta­let. An­na har klätt ytan med egen­de­sig­nat ka­kel.

AN­TIKT

2 Kud­dar från Ki­na och Ti­bet, St­re­co ori­ent­mat­tor.

CHAR­MIGT

3 Fa­mil­jen bor i en sol­gul 20-tals­vil­la om­gi­ven av här­lig­gröns­ka.

1

2

3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.