Frå­ga oss.

Re­dak­tö­rer­na sva­rar på lä­sar­nas frå­gor

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - BEL­LA

Svar: Ett tips är att stä­da bort all onö­dig in­red­ning och klum­pi­ga möb­ler. Vi på re­dak­tio­nen har för­äls­kat­oss i ta­pe­ten Wa­ter­co­lour ur kol­lek­tio­nen Ex­pres­sions från Mr Pers­wall. De mju­ka ak­va­rell­to­ner­na spri­der en har­mo­nisk käns­la i rum­met. Kos­tar 295 kro­nor per kvadrat­me­ter. En bra start!

HAR­MO­NISKT. Ta­pe­ten Wa­ter­co­lour gör att rum­met känns ro­fyllt, 295 kro­nor per kvadrat­me­ter, Mr Pers­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.