Nytt hem­ma.

Ny­he­ter, tips och tren­der för ditt hem

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Su­san­ne El­lingsworth su­san­ne.el­lingsworth @ex­pres­sen.se

”Jag tyc­ker det är av­kopp­lan­de att ren­sa och krat­ta. Det är som te­ra­pi”

Char­lot­te Per­rel­li, ar­tist

STENFORMAD LAM­PA

Bordslampa Rock med kan­tigt olik­si­digt glas. De­tal­jer i krom och trans­pa­rent ka­bel, 16 18 cen­ti­me­ter, 849 kro­nor, El­los

HAVSINSPIRERAT PORS­LIN

Ru­sti­ka ser­vi­ser, ugns­for­mar och red­skap i mör­ka fär­ger do­mi­ne­rar kol­lek­tio­nen Ti­me to par­ty hos La­ger­haus i höst. Här ser­vi­sen Oce­an, 59–79 kro­nor per del.

FÄRG­GLA­DA ÄL­GAR

Ny bric­ka från I lo­ve de­sign är ”Elk kur­bits”. Av björk­fa­ner med möns­ter av äl­gar fyll­da med kur­bitsmöns­ter. 38 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 350 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.