Stor ta­pet­gui­de.

14 här­li­gas­te höst­ny­he­ter­na

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Av SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

Gra­fiskt lim­tryck Ta­pe­ten Gin­za ro­se har ett hand­ri­tat båg­möns­ter som ger en mjuk, gra­fisk käns­la. På håll ser väg­gen näs­tan en­fär­gad ut, men kom­mer man nä­ra upp­le­ver man lim­tryc­ket, 895 kro­nor per rul­le, Mi­mou. Ro­man­tis­ka väg­gar Ta­pet­kol­lek­tio­nen Mai­son Ame­lie har grun­den i det svens­ka, blomst­ran­de ta­petar­vet och en käns­la av fransk romantik. Här ta­pe­ten Pe­ti­te green, 475 kro­nor per rul­le, De­cor Mai­son. Som virv­lan­de höst­löv Po­di­um är en kol­lek­tion med el­va möns­ter som häm­tat in­spi­ra­tion ur na­tu­rens års­tids­väx­ling­ar. Virv­lan­de löv i höst­vin­den åter­speglas i al­la möns­ter. Här Po­di­um 502 med tri­ang­lar i fy­ra fär­ger, 799 kro­nor per rul­le, Mid­bec.

03

01

02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.