KLAS­SISK SKÅL FI­RAR 60 ÅR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Per Lüt­kens glasskål Pro­vence från 1955 hyl­las nu med en sär­skild ju­bi­le­ums­ut­gå­va i rök­brunt glas. Ju­bi­le­ums­skå­len lan­se­ras i två stor­le­kar. En helt ny på 15 cen­ti­me­ter samt den väl­kän­da stor­le­ken på 25 cen­ti­me­ter. 649 re­spek­ti­ve 1250 kro­nor, Hol­me­gaard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.