NYTILLVERKAD KLASSIKER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Sig­na­tu­re Chair var den sista mö­bel som Frits Hen­ning­sen ri­ta­de och till­ver­ka­de 1954. Carl Han­sen & Søn åter­ska­par nu det­ta verk från en av 1900-ta­lets mest er­kän­da, dans­ka de­sign­pro­fi­ler. Till­ver­kas med un­der­re­de i mas­siv ek el­ler val­nöt samt med oli­ka ytor med stopp­ning i lä­der el­ler tex­til, från 21 567 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.