PORS­LIN TILL BAKNING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Rosendahl har ta­git fram nya me­la­min­pro­duk­ter för bakäls­ka­re. De har si­na röt­ter i Grand cru-se­ri­ens ka­rak­te­ris­tis­ka, räff­la­de form­språk. Grand Cru-me­ga­skål, rym­mer 7,5 li­ter och fun­ge­rar bå­de för stor­bak och till ser­ve­ring, 499 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.