3 tips för en per­son­lig stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Eli­sa­beth och Marcus är må­na om att spa­ra hu­sets 60-tals­de­tal­jer när de re­no­ve­rar, för att få en char­mig käns­la.

Lå­ga bok­hyl­lor i var­dags­rum­met ger ett per­son­ligt och le­van­de ut­tryck. Böc­ker får plats på ­hyll­pla­nen och ovan­på kan du stäl­la de­ko­ra­ti­va pry­lar. Dess­utom läm­nas ut­rym­me för tav­lor ovan­för.

In­red med grö­na väx­ter plan­te­ra­de i maf­fi­ga, glän­san­de kru­kor. Här in­spi­ra­tion från Jo­tex.

Rund form Vitt matbord Docksta, 1 695 kro­nor, Ikea. Lek­full Mat­ta Maj­lo i bo­mull, 70 x 150 cen­ti­me­ter, 1 290 kro­nor, Afro­art. Glim­rar Ljuslyk­ta Etch i mäs­sing från Tom Dix­on, 730 kro­nor, Rum21.se. Två­fär­gad Flä­tad korg med hand­tag och svart bot­ten, 349 kro­nor, ­Bloo­ming­vil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.