Upp­lys­ta guld­to­ner

Leva & Bo - - Möbelspecial - Av KRISTI­NA ARVLINE

Taklampa Vi­dar med skärm av klarglas och lamp­hål­la­re av me­tall, 24 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 699 kro­nor, El­los. Lam­pa i be­tong och mäs­sing, 19 cen­ti­me­ter hög, 479 kro­nor, Åh­léns. Bords­lam­pa Ru­by i ke­ra­mik, 33 cen­ti­me­ter hög, 415 kro­nor, Mark­slöjd. Lam­pa Spåku­la, 399 kro­nor, La­ger­haus. Svart lam­pa i me­tall, max­längd 104 cen­ti­me­ter, 399 kro­nor, Clas Ohl­son. Glas­lam­pa att mon­te­ra i tygs­ladd el­ler lamp­fot, ljus­käl­la köps se­pa­rat, 99 kro­nor, Clas Ohl­son.

Taklampa Dim­ma i ham­rad me­tall, 45 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 1 295 kro­nor, Mio.

Ljusslinga med led-be­lys­ning, 499 kro­nor, La­ger­haus. Taklampa ­Spot­light row, 100 cen­ti­me­ter lång,

de­sign av Ka­ta­ri­na Dahl, 1 759 kro­nor, By Rydéns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.