3 tips för den mo­der­na sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Char­lot­te äls­kar lam­por och in­re­der med si­na fa­vo­ri­ter i al­la rum. Sat­sa på fle­ra ljus­käl­lor pla­ce­ra­de i oli­ka ni­vå­er för my­si­gas­te be­lys­ning­en.

Mixa svar­ta och vi­ta ra­mar och ska­pa per­son­li­ga ta­vel­väg­gar av prints och fo­to­konst.

Ska­pa lyx­i­ga stil­le­ben av böc­ker på hög, ­doft­ljus, mar­mo­re­ra­de bric­kor och va­ser med snitt­blom­mor i sä­song. Här in­spi­ra­tion från H&M ho­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.