OD­LA KRYD­DOR I KÖ­KET

Leva & Bo - - Grön Höst -

3Att ha färs­ka krydd­väx­ter i kö­ket är ett bra sätt att ska­pa ett per­son­ligt kök sam­ti­digt som mat­lag­ning­en blir ro­li­ga­re. Det finns nu­me­ra även trev­li­ga to­mat­plan­tor som fun­ge­rar att ha in­om­hus och som går att skör­da ef­ter hand. Välj väx­ter som är märk­ta med Svenskt si­gill el­ler Krav – de är od­la­de med hän­syn till na­tur och män­ni­skor och är nyt­ti­ga att äta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.