TRIV­SAMT FÖR VÄX­TER­NA

Leva & Bo - - Grön Höst -

4Ska­pa in­syns­skydd och sko­na sam­ti­digt ­väx­ter­na för starkt ljus. Har du ett gas­sigt föns­ter i sö­der­läge är det fint att stäl­la upp nå­got mot det, till ex­em­pel en trä­ram el­ler vac­ker bric­ka. I träställ­ning­en kan en am­pel häng­as upp för att ska­pa höjd och bli ett in­tres­sant, ver­ti­kalt blick­fång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.